Veelgestelde vragen

Algemeen

Bestelling en levering

Contract en voorwaarden

 • Hoe verloopt een aanvraag voor Private Lease?

  1) Nadat u een aanvraag hebt gedaan via ArenaLease zal deze worden doorgestuurd naar onze partner EDR Credit Services. U ontvangt hierna een bevestiging van de aanvraag per e-mail.
  2) EDR voert de (verplichte) financiële beoordeling uit. Om het u gemakkelijk te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina in de portal van EDR.
  3) Nadat u alle gegevens heeft aangeleverd, zal EDR telefonisch
  contact met u opnemen. Wanneer de toetsing is afgerond informeert EDR u en ArenaLease over de uitslag.
  4) Na een positieve terugkoppeling ontvangt u de overeenkomst, welke u kunt tekenen en terugsturen. Ook ontvangt u informatie over de te betalen borg.
  5) Wanneer de overeenkomst en de borg zijn ontvangen door
  ArenaLease, dan kunt u uw auto ophalen nadat de 14 dagen bedenktijd is verstreken.
  6) De dealer die uw auto zal leveren neemt contact met u op om met u de afspraak voor aflevering van uw nieuwe auto te maken.

 • Kan ik nadat het leasecontract is getekend nog van het leasecontract afzien?

  Ja, dat kan. U heeft namelijk 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u een leasecontract kosteloos kunt ontbinden tot 14 dagen nadat ArenaLease het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen.

 • Zitten er winterbanden in mijn ArenaLease contract?

  Winterbanden zijn niet standaard opgenomen in een Private Lease contract bij ArenaLease. Wel kunt u deze optioneel bijbestellen. (Zie ook: Waar kan ik heen voor het wisselen van de winterbanden? Onder het kopje ''Reparatie en onderhoud'')

 • Mogen er andere personen in mijn Private Lease auto rijden?

  Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs en toestemming van de contractant mag in de auto rijden.

 • Kan het Private Lease contract verlengd worden?

  Ja, verlengen is mogelijk tot een maximale looptijd van
  60 maanden. Neem hiervoor contact op met ArenaLease via telefoonnummer +31 (0)77 320 30 30.

 • Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen?

  Het maandbedrag zal niet veranderen, tenzij er fiscale wijzigingen optreden (bijvoorbeeld een wijziging van de houderschapsbelasting, btw, de assurantiebelasting of de invoering van een nieuwe belasting).
  Dit geldt overigens ook als u een auto koopt. Het bedrag op de offerte is het maandbedrag gedurende de gehele looptijd. Wel kan het gebeuren dat u meer of minder kilometers rijdt dan u van te voren had verwacht. Dit kan dan aanleiding geven het jaarkilometrage in uw overeenkomst
  te wijzigen. In onze algemene voorwaarden vindt u alles tot in detail terug.

 • Wat is inbegrepen bij de leaseprijs?

  De volgende componenten zijn inbegrepen bij de maandelijkse leaseprijs:
  • Houderschapsbelasting
  • Reparaties, onderhoud en zomerbanden
  • Schadeherstel en glasreparatie
  • WA Cascoverzekering met een eigen bijdrage
  • Ongevallen inzittendenverzekering
  • 24-uurs internationale pechdienst
  • Vervangend vervoer (na 72-uur)
  • btw

  De kosten van brandstof dient u wel zelf te betalen. Ook kosten voor parkeren, wassen van het voertuig, connectiviteitsabonnementen en updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig en niet vergoed door de fabrikant), bekeuringen en tolgelden zijn voor uw eigen rekening. Dit geldt ook voor het tussen beurten door vervangen of aanvullen van olie, ruitenwisser- vloeistof en ruitenwissers. Neemt u in deze gevallen contact op met de dealer van het merk dat u rijdt.

 • Is Private Lease via ArenaLease een financiering?

  Nee, het leasen van een auto wordt volgens de huidige wet- en regelgeving niet gezien als een vorm van financiering. ArenaLease blijft dan ook eigenaar van de auto.

 • Is het mogelijk het contract tussentijds te beĆ«indigen?

  Ja, dat is mogelijk. Dit kan na het verstrijken van de eerste 12 maanden van uw overeenkomst en hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen maximaal 40% van de resterende termijnen van uw contract. Hoe hoog deze kosten exact zijn, hangt af van uw specifieke situatie. ArenaLease brengt u namelijk nooit meer kosten in rekening dan in het geval u bij aanvang van het contract voor deze kortere looptijd had gekozen.

  Wij gebruiken hiervoor de volgende formule:
  Reeds betaalde termijnen + 40% beëindigingskosten ≤ aantal maanden x oorspronkelijk tarief.

  Een voorbeeld:
  U heeft gekozen voor een looptijd van 48 maanden. De overeenge- komen leaseprijs bedraagt € 250 inclusief btw. Stel, u wilt na 42 maanden uw leasecontract voortijdig beëindigen.

  Betaalde termijnen:           42 maanden x € 250                   = € 10.500
  Bindigingskosten:           40% van (6 maanden x € 250)    = € 600
  Totaal                                                                                 =€ 11.100 

  Uitwerking:
  (42 x € 250) + (40% van 6 x € 250) = € 11.100

  Zoals aangegeven brengt ArenaLease u nooit meer kosten in rekening dan in het geval u bij aanvang van het contract voor deze kortere looptijd had gekozen. Dit betekent dat u het verschil in termijn bedrag dat u eigenlijk had betaalt als u direct een contract voor kortere looptijd was aangegaan maal de maanden die reeds zijn voldaan. Ten opzichte van bovenstaande case:

  Lease termijn obv 42 maanden € 300 inclusief btw. Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
  € 300 – € 250 = € 50 x 42 maanden is € 2100,- inclusief btw

  In dit geval is de bovenste berekening voor jouw het voordeligst. Deze € 600 is de opzegvergoeding die je dan aan ons moet betalen.
  Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Arena Lease B.V. betaald is op de dag dat je de auto komt inleveren.

  Naast deze beëindigingskosten rekenen wij uw meer of minder gereden kilometers met u af, waarbij wij rekening houden met eerdere verrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

  Zie hiervoor ook onze aanvullende voorwaarden Private Lease versie 20170314_PL_v1.

 • Hebben wijzigingen op het gebied van (houderschap)belasting invloed op het maandbedrag?

  Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen. Fiscale oorzaken zijn bijvoorbeeld wijzigingen van de houderschapsbelasting, assurantiebelasting of de btw. De houderschapsbelasting kan ook wijzigen wanneer u verhuist naar een andere provincie. Dit geldt overigens ook wanneer u een auto koopt. In onze algemene voorwaarden vindt u alles tot in detail terug.

 • Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd voor het afsluiten van een Private Lease contract?

  Ja, dit product is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs. Bij ArenaLease geldt een maximum aanvangsleeftijd van 75 jaar voor dit product.

 • Hoe wordt er beoordeeld of het aangaan van een Private Lease contract voor mij financieel haalbaar is?

  Wij willen uiteraard voorkomen dat iemand maandelijkse
  verplichtingen aangaat die niet passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Private Lease contract financieel verantwoord is werkt ArenaLease samen met EDR Credit Services. Zij voorzien ons van een advies op basis van uw persoonlijke situatie. Dit doet EDR door het toepassen van de leennorm zoals vastgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease en toetsing bij het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Op deze wijze weet u en weten wij dat u een verantwoorde keuze maakt voor het Private Lease product.

 • Ik ben werkloos, kom ik in aanmerking voor Private Lease via ArenaLease?

  Iedere aanvraag voor Private Lease wordt individueel beoordeeld. De financiële beoordeling hangt af van uw specifieke situatie en zal uitwijzen of u wel of niet in aanmerking komt voor Private Lease via ArenaLease.

 • Waarom heb ik bij een contract via ArenaLease geen bijtelling?

  Bijtelling is alleen van toepassing wanneer uw werkgever u een
  auto beschikbaar stelt en hiervoor de kosten op zich neemt. Omdat u het contract als privépersoon afsluit en de leasekosten zelf betaalt, is er dus geen sprake van bijtelling.

 • Kan iemand anders dan de contractant borg staan?

  Nee, dat is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om samen met uw partner een aanvraag te doen.

 • Moet er een borg betaald worden bij het aangaan van een Private Lease contract?

  Ja, wij vragen een borg ter hoogte van één maandtermijn. Deze zal op onze rekening bijgeschreven moeten staan voordat wij de auto bestellen bij de dealer van uw keuze.

 • Is een aanbetaling vereist/mogelijk?

  Nee, een aanbetaling is niet vereist en ook niet mogelijk. Volgens het Keurmerk Private Lease mag er niet met een leaseprijs verlagende aanbetaling gewerkt worden op een Private Lease contract. Wel vragen wij een borg ter grootte van één maandtermijn.

 • Moet ik aan het einde van de contractperiode een slottermijn voldoen?

  Nee, er is bij ArenaLease geen sprake van een slottermijn. Slechts de meer of minder gereden kilometers worden met u afgerekend en schades die niet onder reguliere gebruikersschades vallen. Een toelichting op aanvaardbare gebruikersschades vind u op onze website.

 • Er staat een BKR-codering achter mijn naam, kom ik in aanmerking voor ArenaLease?

  Iedere aanvraag voor Private Lease wordt individueel beoordeeld. Het BKR kent verschillende coderingen, ook positieve
  registraties. Het hangt af van de aard van de codering(en) en de
  financiële beoordeling van uw aanvraag of u wel of niet in aanmerking komt voor ArenaLease.

 • Word ik geregistreerd bij het BKR?

  Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan € 250 en met een minimale looptijd van één maand geregistreerd. De kans is dus groot dat u al geregistreerd staat, bijvoorbeeld vanwege
  een hypotheek. Ondanks dat Private Lease geen krediet is, zal ook een Private Lease product worden geregistreerd bij het BKR onder een aangepaste code. Zo ook wanneer u een overeenkomst afsluit bij ArenaLease.Uw overeenkomst wordt geregistreerd in het CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR te Tiel. Registratie zal plaats vinden onder de code OA (operationele autolease). Vanuit stichting Keurmerk Private Lease is de hoogte van de registratie vastgesteld op
  65% van de som van de leasetermijnen.

  Voorbeeldberekening:
  Stel, uw maandtermijn bedraagt € 200 gedurende 36 maanden. Het bedrag wat bij BKR geregistreerd wordt, bedraagt in dit geval:
  65% van € 200 = € 130
  € 130 x 36 maanden = € 4.680
  Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

 • Hoe verloopt een aanvraag voor Private Lease?

  1) Nadat u een aanvraag hebt gedaan via ArenaLease zal deze worden doorgestuurd naar onze partner EDR Credit Services. U ontvangt hierna een bevestiging van de aanvraag per e-mail.
  2) EDR voert de (verplichte) financiële beoordeling uit. Om het u gemakkelijk te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina in de portal van EDR.
  3) Nadat u alle gegevens heeft aangeleverd, zal EDR telefonisch
  contact met u opnemen. Wanneer de toetsing is afgerond informeert EDR u en ArenaLease over de uitslag.
  4) Na een positieve terugkoppeling ontvangt u de overeenkomst, welke u kunt tekenen en terugsturen. Ook ontvangt u informatie over de te betalen borg.
  5) Wanneer de overeenkomst en de borg zijn ontvangen door
  ArenaLease, dan kunt u uw auto ophalen nadat de 14 dagen bedenktijd is verstreken.
  6) De dealer die uw auto zal leveren neemt contact met u op om met u de afspraak voor aflevering van uw nieuwe auto te maken.

 • Wat zijn de voorwaarden van het product Private Lease via ArenaLease?

  De voorwaarden zijn terug te vinden onder de pagina 'downloads'. 

 • Waar kan ik heen voor het wisselen van de winterbanden?

  Wanneer u winterbanden heeft opgenomen in uw Private Lease contract dan kunt u een afspraak maken met ArenaLease. Heeft u geen winterbanden in uw contract en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Reparatie en onderhoud

Verzekering en schade

 • Hoe hoog is mijn Eigen Bijdrage bij schade?

  Uw Eigen Bijdrage bij Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is € 0 en uw
  Eigen Bijdrage bij een verwijtbare Casco schade bedraagt € 500 indien anders staat dit vermeld op uw contract.
  Wanneer er schade is ontstaan bij een tegenpartij welke door u is veroorzaakt, dan geldt er in dat geval een Eigen Bijdrage WA van € 0. Mocht er daarnaast schade aan uw eigen auto zijn ontstaan, dan geldt er een Eigen Bijdrage Casco van € 500 indien anders staat dit vermeld op uw contract. Indien het schadebedrag lager is dan uw Eigen Bijdrage betaalt u alleen het bedrag van de schade en niet de volledige Eigen Bijdrage. Doordat er een Eigen Bijdrage is, kunnen wij de premie laag houden. Bij excessief schadebeeld (meer dan 2 verwijtbare schades per jaar) is ArenaLease gerechtigd de hoogte van het eigen risico voor de resterende looptijd van de overeenkomst naar boven bij te stellen.

 • Heb ik recht op vervangend vervoer bij onderhoud of schade?

  Indien de reparatie van uw auto langer dan 48 uur in beslag neemt en u uw auto dus al langer niet kunt gebruiken, biedt ArenaLease u vanaf dat moment vervangend vervoer aan zonder bijkomende kosten.

 • Is mijn auto overal verzekerd?

  Uw leaseauto is bijna in alle Europese landen verzekerd. Welke landen dit zijn vindt, u terug op uw verzekeringsbewijs, ook wel bekend als de groene kaart. Meer informatie betreft de verzekering vindt u in onze verzekeringsvoorwaarden.

 • Er is schade aan mijn auto ontstaan. Wat nu?

  U kunt de schade melden door ArenaLease binnen 24 uur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier te sturen. Schadeherstel vindt altijd plaats bij een door ArenaLease aan te wijzen leverancier. Heeft u dringend hulp nodig voor bijvoor- beeld schade of pech, dan kunt u ArenaLease 24 uur per
  dag, 7 dagen per week, bereiken via ons alarmnummer
  +31 (0)77 320 30 30. Voor meer informatie kunt u de berijders- handleiding raadplegen.

 • Wat gebeurt er bij total loss?

  Bij total loss wordt het contract beëindigd. Indien de schade niet bij een tegenpartij te verhalen is, wordt de eigen bijdrage Casco in rekening gebracht. Daarnaast wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

 • Er zit een ster/barst in mijn ruit. Wat nu?

  Glasherstel vindt altijd plaats bij een door ArenaLease aan te wijzen leverancier. Deze staat op de groene kaart vermeld.

 • Wat gebeurt er met mijn contract bij diefstal van de auto?

  Bij diefstal dient u hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij ArenaLease en aangifte te doen bij de politie. Het contract wordt beëindigd indien de auto niet binnen 30 dagen na vermissing is teruggevonden. In dat geval wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Einde cotractperiode en inname

Tijdens de contractperiode

 • Heb ik recht op pechhulp?

  Ja, pechhulp is inbegrepen bij ArenaLease. Bij aflevering van uw nieuwe auto ontvangt u een berijdersboekje met alle belangrijke (pechhulp) contactgegevens.

 • Ik rijd meer/minder dan afgesproken, en nu?

  Het kan natuurlijk voorkomen dat u meer of minder kilometers rijdt dan dat u in uw Private Lease contract heeft laten opnemen. ArenaLease vindt het belangrijk dat u niet onnodig met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Om deze reden kunnen wij u benaderen met het verzoek uw kilometerstand door te geven. Wanneer u meer of minder kilometers heeft gereden dan in het contract is opgenomen, dan worden deze jaarlijks met u afgerekend tegen de prijs welke op uw contract staat vermeld. Wanneer uw situatie wijzigt door bijvoorbeeld verhuizing of het wijzigen van werklocatie en u voorziet hierdoor een structurele wijziging in het aantal kilometers, dan kunt u contact opnemen met ArenaLease. In overleg zullen wij u voorzien van een aangepast voorstel om onnodige kosten achteraf te voorkomen.

 • Ik verhuis naar het buitenland. Kan ik mijn auto meenemen?

  Nee, dit kan helaas niet. Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient u in Nederland woonachtig te zijn. Wij verzoeken u contact op te nemen met ArenaLease.

 • Waar gaan mijn bekeuringen heen?

  Omdat het kenteken van de auto op naam van de berijder c.q. contrac- tant wordt geregistreerd, worden bekeuringen rechtstreeks naar de berijder verstuurd.

 • Hoe kan ik mijn maandtermijn betalen aan ArenaLease?

  Betalingen worden altijd voldaan via automatische incasso.

 • Moet ik de maandtermijn vooraf of achteraf betalen?

  Het maandtermijn wordt altijd vooraf geïncasseerd.

 • Mijn eerste factuur is hoger dan het maandtermijn op mijn overeenkomst. Hoe kan dit?

  Bij ArenaLease betaalt u altijd één maandtermijn vooruit. Dit betekent dus dat u betaalt voor de komende maand. Het kan zijn dat op de eerste factuur ook een resterend aantal dagen van de huidige maand van aflevering verwerkt staat. Uw eerst volgende maandfactuur zal dus overeenkomen met het maandtermijn op uw overeenkomst.

 • Wat moet ik doen wanneer mijn inkomen wijzigt?

  Bij een positieve wijziging in uw inkomen hoeft u niets te doen. Mocht uw inkomen negatief wijzigen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 • Wat gebeurt er wanneer ik kom te overlijden?

  Bij overlijden van de contractant wordt het contract kosteloos beëindigd. Indien de nabestaanden de overeenkomst wensen voort te zetten, dan kunnen zij contact opnemen met ArenaLease. Deze aanvraag zal
  op dat moment opnieuw financieel beoordeeld worden en voortzetting van de overeenkomst zal afhankelijk zijn van de uitslag van deze beoordeling.

 • Waar kan ik terecht met een vraag over mijn betalingen?

  Neem gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tijdens kantooruren.

 • Wat moet ik doen als ik een brief over een betalingsachterstand ontvang?

  Wij rekenen erop dat u alsnog uw betalingsverplichting aan ons nakomt. Kunt u de betalingsachterstand niet in één keer betalen? Neemt u dan vandaag nog contact met ons op, dan zoeken wij samen naar een passende oplossing.

 • Mag ik onbeperkt rijden met mijn auto?

  Ja, echter houdt u er rekening mee dat jaarlijks de meer gereden kilometers met u afgerekend worden. Wij adviseren u uw kilometerstand regelmatig te controleren en deze jaarlijks of op ons verzoek aan ons door te geven.

Overige vragen

 • Hoe gaat ArenaLease om met mijn persoonlijke informatie?

  Dit kunt u teruglezen op onze privacyverklaring terug vinden.

 • Ik heb een vraag welke ik hier niet terug kan vinden?

  Wanneer u met ArenaLease contact opneemt, staan wij u graag te woord +31 (0)77 320 30 30.

 • Ik ben niet tevreden en wil een klacht uiten. Hoe doe ik dat?

  ArenaLease streeft ernaar om iedere klant de best mogelijke service te bieden. Mocht het toch zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent, dan kunt op onze website de klachtenregeling terugvinden. Wij dragen er zorg voor dat wij uw klacht serieus, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Daarnaast maken wij u er graag op attent dat wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Private Lease. Vanuit deze stichting is er een geschillencommissie waar u terecht kunt met uw klacht, wanneer u van mening bent dat ArenaLease u niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen. Meer informatie over de geschillencommissie van het keurmerk vindt u in de klachtenregeling.